K.   I.   P.

K ilometerhokken   I nvoer   P ortaalBij natuuronderzoek van de Provincie Limburg worden algemene vogelsoorten en aan bebouwing gebonden soorten niet kwantitatief onderzocht. Van die soorten wordt wel de hoogste broedcode per kilometerhok genoteerd. De verspreidingsgegevens van deze algemene soorten en de zeldzame soorten worden gepresenteerd op de website www.natuurgegevensprovincielimburg.nl

K.I.P. is gemaakt voor de invoer van de 27 kwalitatief onderzochte vogelsoorten.
K.I.P. verwacht drie ronden per telgebied (Limburg is opgedeeld in 841 telgebieden).
K.I.P. verwacht per kilometerhok en per ronde bij elke vogelsoort vijf mogelijke broedcodes:
  • 0 = soort present
  • 1 = paartje(s) van de soort present
  • 2 = soort aanwezig en hormonaal actief (zang, balts)
  • 3 = soort aanwezig en lijkt bezig met voortplanting (nestmateriaal, voer, alarm)
  • 4 = soort heeft een nest met eieren of jongen, of pas uitgevlogen jongen
K.I.P. kan ook zoogdierwaarnemingen opslaan, met datum en coordinaten (latitude,longitude)
K.I.P. onthoudt geen type waarneming bij de zoogdieren.

K.I.P. kan alle invoer via een knop exporteren naar een spreadsheet (een "*.CSV"-bestand).
K.I.P. kan van elk telgebied een kilometerhokkenkaart met de atlasbloknummers printen
K.I.P. kan van elk telgebied een veldformulier printen, al ingevoerde bezoekdata en broedcodes worden voorgedrukt (alvast ingevuld door KIP).

K.I.P. is gemaakt voor Chrome en slaat de invoer op de lokale machine op.
K.I.P. heeft een rode knop waarmee alle invoer gewist kan worden (na het seizoen).

K.I.P. heeft een karteerders-naam nodig, de naam wordt gekoppeld aan de waarnemingen en de naam van de exportbestanden.10-03-2015
eco-on-site